SİTEME HOŞGELDİNİZ !!! İbRaHiM GüR !!!

klavye kısayol tusları k

 

<p><strong><font face="Verdana" size="2">Klavye Kısayolları Bilgisayarda Etkileşiminizi Kolaylaştırır.</font></strong></p>
<p style="margin-left: 1.5em"><strong><font face="Verdana"><a class="expandToggle" id="expand" title="Genişlet/daralt" style="text-decoration: none" href="http://webmastr.tr.gg/Klavye-Kisa-Yollari.htm"><font color="#ffcc66">Genel klavye kısayolları</font></a></font></strong></p>
<div class="expand" style="display: block">
<table style="border-collapse: collapse" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="0" width="550" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="291"><font face="Verdana" color="#ffcc66" size="2"><strong>Kısayol</strong></font></td>
            <td width="455"><font face="Verdana" color="#ffcc66" size="2"><strong>İşlevi</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+C</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Kopyalama.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+X</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Kesme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+V</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Yapıştırma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+Z</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Geri alma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">DELETE</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Silme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">SHİFT+DELETE</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;ili &ouml;ğeyi Geri D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Kutusu'na koymadan silme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL tuşuna basarak &ouml;ğe s&uuml;r&uuml;kleme</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;ili &ouml;ğeyi kopyalama.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+SHİFT tuşuna basarak &ouml;ğe s&uuml;r&uuml;kleme</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;ili &ouml;ğeye kısayol oluşturma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">F2</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;ili &ouml;ğeyi yeniden adlandırma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+SAĞ OK</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Araya ekleme noktasını bir sonraki s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;n başlangıcına taşıma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+SOL OK</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Araya ekleme noktasını bir &ouml;nceki s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;n başlangıcına taşıma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+AŞAĞI OK</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Araya ekleme noktasını bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+YUKARI OK</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Araya ekleme noktasını bir &ouml;nceki paragrafın başlangıcına taşıma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">Herhangi bir ok tuşu ile birlikte CTRL+SHİFT</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Bir metin bloğunu vurgulama.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">SHİFT tuşu ile birlikte herhangi bir ok</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Pencerede veya masa&uuml;st&uuml;nde birden fazla &ouml;ğe se&ccedil;me veya bir belge i&ccedil;inde metin se&ccedil;me.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+A</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">T&uuml;m&uuml;n&uuml; se&ccedil;me.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">F3</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Dosya veya klas&ouml;r arama.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">ALT+ENTER</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;ili &ouml;ğeye ilişkin &ouml;zellikleri g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">ALT+F4</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Etkin &ouml;ğeyi kapatma veya etkin programdan &ccedil;ıkma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">ALT+Enter</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;ilen nesnenin &ouml;zelliklerini g&ouml;r&uuml;nt&uuml;ler.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">ALT+ARA &Ccedil;UBUĞU</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Etkin pencerenin kısayol men&uuml;s&uuml;n&uuml; a&ccedil;ar.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+F4</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">&Ccedil;ok sayıda belgeyi aynı anda a&ccedil;manıza izin veren programlardaki etkin belgeyi kapatma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">ALT+SEKME</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">A&ccedil;ık &ouml;ğeler arasında ge&ccedil;iş yapma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">ALT+ESC</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Başlatıldıkları sırada &ouml;ğeler arasında ge&ccedil;iş yapma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">F6</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Pencere i&ccedil;indeki veya masa&uuml;st&uuml;ndeki ekran &ouml;ğeleri arasında, başlatıldıkları sıraya g&ouml;re ge&ccedil;iş yapma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">F4</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Bilgisayarım veya <noloc></noloc>Windows Gezgini i&ccedil;inde, Adres &ccedil;ubuğu listesini g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">SHİFT+F10</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;ili &ouml;ğenin kısayol men&uuml;s&uuml;n&uuml; g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">ALT+ARA &Ccedil;UBUĞU</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Etkin pencerenin Sistem men&uuml;s&uuml;n&uuml; g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+ESC</font></strong></td>
            <td width="455"><font face="Verdana" size="2"><strong>Başlat men&uuml;s&uuml;n&uuml; g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">ALT+Bir men&uuml; adındaki altı &ccedil;izili harf</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">İlgili men&uuml;y&uuml; g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">A&ccedil;ık bir men&uuml;de bulunan komut adındaki altı &ccedil;izili harf</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">İlgili komutu yerine getirme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">F10</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Etkin programın men&uuml; &ccedil;ubuğunu etkinleştirme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">SAĞ OK</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Sonraki men&uuml;y&uuml; sağa doğru a&ccedil;ma veya bir alt men&uuml;y&uuml; a&ccedil;ma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">SOL OK</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Sonraki men&uuml;y&uuml; sola doğru a&ccedil;ma veya bir alt men&uuml;y&uuml; kapatma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">F5</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Etkin pencereyi yenileme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">GERİ AL</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Klas&ouml;r&uuml; Bilgisayarım veya <noloc></noloc>Windows Gezgini i&ccedil;inde bir &uuml;st d&uuml;zeyde g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">ESC</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">Ge&ccedil;erli g&ouml;revi iptal etme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="291"><strong><font face="Verdana" size="2">Bir CD&rsquo;yi, CD-ROM s&uuml;r&uuml;c&uuml;s&uuml;ne takarken SHİFT</font></strong></td>
            <td width="455"><strong><font face="Verdana" size="2">CD&rsquo;nin otomatik olarak &ccedil;almasını &ouml;nleme.</font></strong></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p style="margin-left: 1.5em"><strong><font face="Verdana"><a class="expandToggle" id="expand" title="Genişlet/daralt" style="text-decoration: none" href="http://webmastr.tr.gg/Klavye-Kisa-Yollari.htm"><font color="#ffcc66">İletişim kutusu klavye kısayolları</font></a></font></strong></p>
<div class="expand" style="display: block">
<table style="border-collapse: collapse" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="0" width="550" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="196"><font face="Verdana" color="#ffcc66" size="2"><strong>Kısayol</strong></font></td>
            <td width="548"><font face="Verdana" color="#ffcc66" size="2"><strong>İşlevi</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="196"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+SEKME</font></strong></td>
            <td width="548"><strong><font face="Verdana" size="2">İleriye doğru sekmeden sekmeye ge&ccedil;me.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="196"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+SHİFT+SEKME</font></strong></td>
            <td width="548"><strong><font face="Verdana" size="2">Geriye doğru sekmeden sekmeye ge&ccedil;me.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="196"><strong><font face="Verdana" size="2">SEKME</font></strong></td>
            <td width="548"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;eneklerde ileri doğru gitme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="196"><strong><font face="Verdana" size="2">SHİFT+SEKME</font></strong></td>
            <td width="548"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;eneklerde geriye doğru gitme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="196"><strong><font face="Verdana" size="2">ALT+Altı &ccedil;izili harf</font></strong></td>
            <td width="548"><strong><font face="Verdana" size="2">İlgili komutu yerine getirme veya ilgili se&ccedil;eneği se&ccedil;me.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="196"><strong><font face="Verdana" size="2">ENTER</font></strong></td>
            <td width="548"><strong><font face="Verdana" size="2">Etkin se&ccedil;enek veya d&uuml;ğmeye ilişkin komutu yerine getirme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="196"><strong><font face="Verdana" size="2">ARA &Ccedil;UBUĞU</font></strong></td>
            <td width="548"><strong><font face="Verdana" size="2">Etkin se&ccedil;enek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="196"><strong><font face="Verdana" size="2">Ok tuşları</font></strong></td>
            <td width="548"><strong><font face="Verdana" size="2">Etkin se&ccedil;enek bir se&ccedil;enek d&uuml;ğmeleri grubuysa bir d&uuml;ğme se&ccedil;me.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="196"><strong><font face="Verdana" size="2">F1</font></strong></td>
            <td width="548"><strong><font face="Verdana" size="2">Yardımı g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="196"><strong><font face="Verdana" size="2">F4</font></strong></td>
            <td width="548"><strong><font face="Verdana" size="2">Etkin liste i&ccedil;indeki &ouml;ğeleri g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="196"><strong><font face="Verdana" size="2">GERİ AL</font></strong></td>
            <td width="548"><font face="Verdana" size="2"><strong>Farklı Kaydet veya A&ccedil; iletişim kutusunda bir klas&ouml;r se&ccedil;ili ise, bir &uuml;st d&uuml;zeydeki klas&ouml;r&uuml; a&ccedil;ma.</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p style="margin-left: 1.5em"><strong><font face="Verdana"><a class="expandToggle" id="expand" title="Genişlet/daralt" style="text-decoration: none" href="http://webmastr.tr.gg/Klavye-Kisa-Yollari.htm"><font color="#ffcc66">Natural Keyboard kısayolları</font></a></font></strong></p>
<div class="expand" style="display: block"><strong><font face="Verdana" size="2">Aşağıdaki klavye kısayollarını bir <noloc></noloc>Microsoft Natural Keyboard veya </font></strong></div>
<div class="expand" style="display: block"><strong><font face="Verdana" size="2"><noloc></noloc><font color="#99cc00">Windows </font></font></strong><font color="#99cc00"><strong><font face="Verdana" size="2">amblemli tuş </font></strong><strong><font face="Verdana" size="2">(</font></strong><font face="Times New Roman"> X </font></font><strong><font face="Verdana" size="2"><font color="#99cc00">)</font>&nbsp; </font></strong></div>
<div class="expand" style="display: block"><strong><font face="Verdana" size="2">i&ccedil;eren uyumlu herhangi başka bir klavye ile kullanabilirsiniz.</font></strong></div>
<div class="expand" style="display: block">
<table style="border-collapse: collapse" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="0" width="550" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="132"><font face="Verdana" color="#ffcc66" size="2"><strong>Kısayol</strong></font></td>
            <td width="612"><font face="Verdana" color="#ffcc66" size="2"><strong>İşlevi</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132">X</td>
            <td width="612"><font face="Verdana" size="2"><strong>Başlat men&uuml;s&uuml;n&uuml; g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme veya gizleme.</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132">X<strong><font face="Verdana" size="2"> +BREAK</font></strong></td>
            <td width="612"><font face="Verdana" size="2"><strong>Sistem &Ouml;zellikleri iletişim kutusunu g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132">X<strong><font face="Verdana" size="2"> +D</font></strong></td>
            <td width="612"><strong><font face="Verdana" size="2">Masa&uuml;st&uuml;n&uuml; g&ouml;sterme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132">X<strong><font face="Verdana" size="2"> +M</font></strong></td>
            <td width="612"><strong><font face="Verdana" size="2">T&uuml;m pencereleri simge durumuna k&uuml;&ccedil;&uuml;ltme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132">X<strong><font face="Verdana" size="2"> +&Uuml;st Karakter+M</font></strong></td>
            <td width="612"><strong><font face="Verdana" size="2">Simge durumuna k&uuml;&ccedil;&uuml;lt&uuml;lm&uuml;ş pencereleri eski durumlarına getirir.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132">X<strong><font face="Verdana" size="2"> +E</font></strong></td>
            <td width="612"><strong><font face="Verdana" size="2">Bilgisayarım'ı a&ccedil;ma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132">X<strong><font face="Verdana" size="2"> +F</font></strong></td>
            <td width="612"><strong><font face="Verdana" size="2">Dosya veya klas&ouml;r arama.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132"><strong><font face="Verdana" size="2">CTRL+ X +F</font></strong></td>
            <td width="612"><strong><font face="Verdana" size="2">Bilgisayar arama.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132">X<strong><font face="Verdana" size="2"> +F1</font></strong></td>
            <td width="612"><strong><font face="Verdana" size="2"><noloc></noloc>Windows Yardım'ı g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132">X<strong><font face="Verdana" size="2"> + L</font></strong></td>
            <td width="612"><strong><font face="Verdana" size="2">Ağ etki alanına bağlıysanız bilgisayarı kilitleme, ağ etki alanına bağlı değilseniz kullanıcı değiştirme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132">X<strong><font face="Verdana" size="2"> +R</font></strong></td>
            <td width="612"><font face="Verdana" size="2"><strong>&Ccedil;alıştır iletişim kutusunu a&ccedil;ma.</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="132">X<strong><font face="Verdana" size="2"> +U</font></strong></td>
            <td width="612"><strong><font face="Verdana" size="2">Yardım Programı Y&ouml;neticisini a&ccedil;ma.</font></strong></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
<p style="margin-left: 1.5em">&nbsp;</p>
<p style="margin-left: 1.5em"><strong><font face="Verdana"><a class="expandToggle" id="expand" title="Genişlet/daralt" style="text-decoration: none" href="http://webmastr.tr.gg/Klavye-Kisa-Yollari.htm"><font color="#ffcc66">Erişilebilirlik klavye kısayolları</font></a></font></strong></p>
<div class="expand" style="display: block">
<table style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellspacing="0" cellpadding="0" width="550" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="353"><font face="Verdana" color="#ffcc66" size="2"><strong>Kısayol</strong></font></td>
            <td width="392"><font face="Verdana" color="#ffcc66" size="2"><strong>İşlevi</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="353"><strong><font face="Verdana" size="2">Sekiz saniye s&uuml;reyle Sağ SHİFT&rsquo;e basma</font></strong></td>
            <td width="392"><strong><font face="Verdana" size="2">S&uuml;zme Tuşları'nı a&ccedil;ma ve kapatma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="353"><strong><font face="Verdana" size="2">Sol ALT +sol SHİFT +PRINT SCREEN</font></strong></td>
            <td width="392"><strong><font face="Verdana" size="2">Y&uuml;ksek Karşıtlık'ı a&ccedil;ma ve kapatma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="353"><strong><font face="Verdana" size="2">Sol ALT +sol <span lang="en-us">SHIFT</span> +NUM LOCK</font></strong></td>
            <td width="392"><strong><font face="Verdana" size="2">Fare Tuşları'nı a&ccedil;ma ve kapatma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="353"><strong><font face="Verdana" size="2">Beş defa <span lang="en-us">SHIFT</span></font></strong></td>
            <td width="392"><strong><font face="Verdana" size="2">Yapışkan Tuşlar'ı a&ccedil;ma ve kapatma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="353"><strong><font face="Verdana" size="2">Beş saniye boyunca NUM LOCK</font></strong></td>
            <td width="392"><strong><font face="Verdana" size="2">Ge&ccedil;iş Tuşları'nı a&ccedil;ma ve kapatma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="353">X<strong><font face="Verdana" size="2"> +U</font></strong></td>
            <td width="392"><strong><font face="Verdana" size="2">Yardım Programı Y&ouml;neticisini a&ccedil;ma.</font></strong></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p style="margin-left: 1.5em"><strong><font face="Verdana"><a class="expandToggle" id="expand" title="Genişlet/daralt" style="text-decoration: none" href="http://webmastr.tr.gg/Klavye-Kisa-Yollari.htm"><font color="#ffcc66">Windows Gezgini klavye kısayolları</font></a></font></strong></p>
<div class="expand" style="display: block">
<table style="border-collapse: collapse" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="0" width="550" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="358"><font face="Verdana" color="#ffcc66" size="2"><strong>Kısayol</strong></font></td>
            <td width="385"><font face="Verdana" color="#ffcc66" size="2"><strong>İşlevi</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="358"><strong><font face="Verdana" size="2">END</font></strong></td>
            <td width="385"><strong><font face="Verdana" size="2">Etkin pencerenin en altını g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="358"><strong><font face="Verdana" size="2">HOME</font></strong></td>
            <td width="385"><strong><font face="Verdana" size="2">Etkin pencerenin en &uuml;st&uuml;n&uuml; g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="358"><strong><font face="Verdana" size="2">NUM LOCK+sayısal tuş takımı &uuml;zerindeki ASTERISK (*)</font></strong></td>
            <td width="385"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;ilen klas&ouml;r&uuml;n t&uuml;m alt klas&ouml;rlerini g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="358"><strong><font face="Verdana" size="2">NUM LOCK+sayısal tuş takımı &uuml;zerindeki ARTI İŞARETİ (+)</font></strong></td>
            <td width="385"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;ilen klas&ouml;r&uuml;n i&ccedil;eriğini g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="358"><strong><font face="Verdana" size="2">NUM LOCK + sayısal tuş takımı &uuml;zerindeki EKSİ İŞARETİ (-)</font></strong></td>
            <td width="385"><strong><font face="Verdana" size="2">Se&ccedil;ili klas&ouml;r&uuml; daraltma.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="358"><strong><font face="Verdana" size="2">SOL OK</font></strong></td>
            <td width="385"><strong><font face="Verdana" size="2">Genişletilmişse ge&ccedil;erli se&ccedil;imi daraltma veya &uuml;st klas&ouml;r&uuml; se&ccedil;me.</font></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="358"><strong><font face="Verdana" size="2">SAĞ OK</font></strong></td>
            <td width="385"><strong><font face="Verdana" size="2">Daraltılmışsa ge&ccedil;erli se&ccedil;imi g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme veya ilk alt klas&ouml;r&uuml; se&ccedil;me.</font></strong></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>

Bugün 4 ziyaretçi (29 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=